Rada Naukowa

Rada Naukowa czasopisma Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management na lata 2016-2018

 1. Prof. dr hab. Witold Chmielarz (Poland)
 2. Prof. dr hab. Janusz Kacprzyk (Poland)
 3. Prof. dr hab. Przemysław Lech (Poland)
 4. Dr hab. inż. Kesra Nermend, prof. US (Poland)
 5. PhD. dr Lecturer Salam Al-Augby (Iraq)
 6. Assoc. Prof. PhD Nadiezda Filipova (Bulgaria)
 7. Prof. dr Rajesh M. Khajuria (India)
 8. Dr Lecturer Yasen Rajihy (Iraq)
 9. Assist. Prof. PhD Corina Savulescu (Romania)
 10. Assist. Prof. of Economics Habib Shahbbazi (Iran)
 11. Assist. Prof. PhD Marian Taicu (Romania)
 12. Dr Sergio Lujan-Mora (Spain)
 13. Dr Peter Sasvari (Hungary)
 14. Prof. Batyigul Bajachorova (Kyrgyzstan)
 15. Dr Susana de Juana-Espinosa (Spain)
 16. Dr Filipe Alexandre da Silva Santos (Portugal)
 17. Dr Gulnaz Zhomartkyzy (Kazakhstan)
 18. Dr inż. Zdzisław Pólkowski (Poland)
 19. Dr Marek Miłosz (Poland)

Komitet Naukowy czasopisma Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management w latach 2014-2015

 1. prof. dr hab. inż. Ryszard Budziński
 2. prof. dr hab. Witold Chmielarz
 3. prof. dr hab. Ludosław Drelichowski
 4. prof. dr hab. Olgierd Hryniewicz 
 5. prof. dr hab. Janusz Kacprzyk
 6. prof. dr hab. Bernard Kubiak
 7. dr hab. Przemysław Lech, prof. UG
 8. prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
 9. prof. dr hab. Arkadiusz Orłowski
 10. prof. dr hab. Andrzej Straszak
 11. prof. dr hab. Antoni Wiliński
 12. prof. dr hab. Bogdan Żółtowski
 13. prof. Enrico Feoli (Triest University, Włochy)
 14. prof. Junzo Wataha (Waseda Univeristy, Japonia)
 15. prof. Ana María Gil Lafuente (University of Barcelona, Hiszpania)
 16. prof. dr Donald McCubbrey (Denver University Colorado, USA)
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.