Licencja Creative Commons

Publikacja ukazuje się w modelu otwartym (OA) oraz objęta jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL).

 

Podstawowe warunki licencji Creative Commons (CC):

BY - (uznanie autorstwa, ang. attribution) - wolno kopiować i rozpowszechniać utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne, pod warunkiem wskazania nazwiska autora pierwowzoru
NC - (użycie niekomercyjne, ang. non-commercial) - wolno kopiować i rozpowszechniać utwór oraz utwory zależne, ale nie można czerpać z tego tytułu korzyści finansowych
SA - (na tych samych warunkach, ang. share-alike) - wolno tworzyć i rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej jak ta, na której udostępniono utwór oryginalny
ND - (bez utworów zależnych, ang. no derivatives) - wolno kopiować i rozpowszechniać utwór jedynie w jego oryginalnej postaci. Tworzenie utworów zależnych nie jest dozwolone

 

Więcej szczegółów na stronie:

https://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/