O stowarzyszeniu

Pomysł założenia Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą narodził się w 2002 roku z inicjatywy uczestników konferencji Komputerowe Systemy Wielodostępne. 

Logo PSZW14 stycznia 2003 roku odbył się Zjazd założycielski "Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą" (PSZW), na którym uchwalono Statut oraz wybrano władze Stowarzyszenia. 30 maja 2003 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonana została rejestracja "Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą" pod nr KRS 0000163221. Prezesem PSZW został prof. dr hab. inż. Ludosław Drelichowski Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (wtedy Akademii Techniczno-Rolniczej). 

Wśród członków znajdują się przedstawiciele 26 wyższych uczelni z całej Polski, pracownicy urzędów i przedsiębiorstw. Celem statutowym PSZW jest wspieranie rozwoju oraz upowszechnianie osiągnięć z zakresu organizacyjnych, prawnych i naukowych podstaw tworzenia, przetwarzania wiedzy a w szczególności:

  • popieranie badań naukowych we wszystkich dziedzinach uczestniczących w procesach zarządzania wiedzą z uwzględnieniem metod i środków informatyki;
  • wymiana doświadczeń i osiągnięć naukowych i dydaktycznych w zakresie systemów zarządzania wiedzą;
  • integrowanie środowisk nauki i praktyki dla rozwoju polskiej gospodarki opartej na wiedzy.

Działalność stowarzyszenia przejawia się poprzez:

  1. organizowanie seminariów, sympozjów i konferencji naukowych; 
  2. prowadzenie działalności edukacyjnej;
  3. opracowywanie ekspertyz i opinii; organizowanie i pośredniczenie w wymianie naukowej: krajowej i zagranicznej;
  4. prowadzenie działalności wydawniczej.

Referaty ukazują się w recenzowanym Wydawnictwie Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management (w latach 2004-2010 roku Seria: Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą). Obecnie Wydawnictwo posiada kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.

 

Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.