Dołącz do nas

Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. Dołącz do nas. Będąc Członkiem PSZW będziesz otrzymywał informacje dotyczące Kongresów i organizowanych Konferencji pod patronatem PSZW.

Członkiem Stowarzyszenia jest osoba, która wypełni deklarację i wniesie opłatę członkowską za dany rok. Roczna składka wynosi 50 zł.

Wpłaty prosimy wnosić na konto
BOŚ SA O/Bydgoszcz, nr r-ku: 59 1540 1027 2102 7501 7406 0001

Wpłaty w walutach
BOŚ SA O/Bydgoszcz, nr r-ku: EBOSPLPW018 PL 59 1540 1027 2102 7501 7406 0001

Będziemy również wysyłać informacje o kolejnych publikacjach Studies & Proceedings of Polish Association For Knowledge Management.

Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.