Nasze publikacje

Rok 2015 - Tom 73 (PL-EN)


ISSN 1732-324X

Bydgoszcz 2015

Tom 73 jest efektem ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Zarządzanie wiedzą w organizacjach i gospodarce zorganizowanej z okazji Jubileuszu 70-lecia prof. zw. dr. hab. inż. Ludosława Drelichowskiego.

Spis treści
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.