Nasze publikacje

Rok 2016 - Tom 82 (EN)


ISSN 2451-4543

Bydgoszcz 2016

Tom 82, wydany w roku 2016 zawiera 9 anglojęzycznych, recenzowanych publikacji naukowych, zamieszczonych na 127 stronach.

Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.