Nasze publikacje

Analiza jakościowa parametrów ruchu pojazdu w procesie rekonstrukcji wypadku drogowego

Autor
MARIUSZ ŻYŁA
Słowa kluczowe
wypadek drogowy, prędkość, czarna skrzynka
Streszczenie

W referacie przeprowadzono analizę podstawowych parametrów ruchu pojazdu mających bezpośredni wpływ na proces rekonstrukcji wypadku drogowego umożliwiający ustalenie przyczyn jego zaistnienia. W procesie rekonstrukcji wypadku drogowego w celu określenia parametrów ruchu pojazdu przyjmowane są wartości współczynników na zasadzie uznaniowej, co powoduje, iż w praktyce wartość rzeczywista danej wielkości fizycznej jest identyczna z wartością przyjętą do obliczeń lub będącą wynikiem obliczeń jest bardzo mało prawdopodobne. Na podstawie przeprowadzonej w referacie analizy należy wskazać, iż dobór jedynie rzeczywistych parametrów ruchu pojazdu oraz ich odpowiednia rejestracja pozwolą na jednoznaczną i obiektywną rekonstrukcję wypadku drogowego.

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.