Nasze publikacje

Diagnostyka uszkodzeń konstrukcji ceglanych z wykorzystaniem operacyjnej analizy modalnej

Autor
MARIUSZ ŻÓŁTOWSKI
Słowa kluczowe
analiza modalna, częstości drgań własnych, diagram stabilizacyjny, drgania konstrukcji
Streszczenie

Zabytkowe ceglane obiekty są poddawane znacznym obciążeniom dynamicznym, dobrze odzwierciedlanym w generowanych procesach drganiowych. Drgania te, mogą mieć wpływ na stan użytkowania budowli poprzez zmniejszenie komfortu pracujących tam ludzi, jak też mogą osiągać poziom zagrażający bezpieczeństwu konstrukcji. Wpływ drgań na konstrukcję przejawia się głównie jako dodatkowe naprężenia w rozpatrywanym przekroju, które sumują się z naprężeniami od obciążeń statycznych [1,6,9,13,21]. Uznając potrzebę doskonalenia metod badania jakości murowych konstrukcji budowlanych dla potrzeb oceny ich stanu, jak i oceny współczynników bezpieczeństwa muru (PN-B-03002, pkt.3.1.3 oraz 4.6), w tej pracy podjęto próbę badania destrukcji wybranych konstrukcji budowlanych przy pomocy metody operacyjnej analizy modalnej [4,8,12,21].

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.