Nasze publikacje

Wpływ zaburzenia środka masy na stateczność pojazdu przy impulsowym zakłóceniu ruchu prostoliniowego

Autor
JAROSŁAW ZALEWSKI
Słowa kluczowe
stateczność, środek masy samochodu, zakłócenie ruchu
Streszczenie

Przeprowadzono analizę wpływu zaburzenia położenia środka masy modelu matematycznego samochodu na jego stateczność, przy nagłym zakłóceniu ruchu prostoliniowego przez impulsowy obrót koła kierownicy, oraz losowo występujące nierówności nawierzchni drogi. Zagadnienie rozważano bazując na definicji stateczności technicznej stochastycznej, analizując prawdopodobieństwo znalezienia się trajektorii pojazdu w określonym obszarze drogi. Podjęto również próbę porównania otrzymanych wyników z definicją stateczności rzeczywistych pojazdów (norma ISO 8855). Przeprowadzono symulację ruchu modelu pojazdu w środowisku MSC Adams/Car dla trudnych warunków drogowych, przy prędkości 70km/h. Wyniki analiz posłużyć mogą również jako element określający uniwersalność prezentowanej metody.

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.