Nasze publikacje

Analiza możliwości diagnozowania aparatury wtryskowej okrętowych silników tłokowych

Autor
KAZIMIERZ WITKOWSKI
Słowa kluczowe
diagnostyka, tłokowy silnik okrętowy, układ wtryskowy, statystyka uszkodzeń
Streszczenie

W referacie przedstawiono problematykę związaną z diagnostyką aparatury wtryskowej silników okrętowych, które należą do najbardziej zawodnych układów funkcjonalnych tych silników. W referacie, na podstawie badań własnych, przedstawiono przykład wykorzystania w diagnostyce elementów układu wtryskowego analizy wykresów indykatorowych. Metodę tą krytycznie oceniono. Wykazano przydatność diagnostyczną pogłębionej analizy wykresów indykatorowych otrzymywanych techniką indykowania elektronicznego, pozwalającą na wyznaczanie charakterystyk wydzielania ciepła. Charakterystyki wydzielania ciepła zawierają informacje o stanie technicznym układów wtryskowych, umożliwiające diagnozowanie ich uszkodzeń.

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.