Nasze publikacje

Wykorzystanie biogazu do zasilania silników o zapłonie samoczynnym pracujących w układach kogeneracyjnych

Autor
SŁAWOMIR WIERZBICKI, MACIEJ MIKULSKI
Słowa kluczowe
paliwa odnawialne, biogaz, silnik o zapłonie samoczynnym, układ kogeneracyjny, dwupaliwowy układ zasilania silnika, związki toksyczne emitowane przez silnik
Streszczenie

Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym to obecnie jeden z głównych kierunków prowadzonych badań. Jednym z potencjalnych paliw możliwych do wykorzystania jest biogaz, który może być otrzymywany z różnych surowców. Ze względu na swoje właściwości biogaz może być bezpośrednio wykorzystywany jako paliwo do silników o zapłonie iskrowym. Wykorzystanie biogazu w znacznie sprawniejszych silnikach o zapłonie samoczynnym jest utrudnione i wymaga zastosowania dwupaliwowego układu zasilania. W artykule opisano opracowane stanowisko laboratoryjne do badania efektywności pracy silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego paliwami gazowymi w tym biogazem, pracującego w układzie kogeneracyjnym. Przedstawiono także wyniki badań wstępnych tego silnika.

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.