Nasze publikacje

Analiza drgań kolejowego hamulca tarczowego, jako nośnika informacji o stanie hamulca tarczowego

Autor
FRANCISZEK TOMASZEWSKI, WOJCIECH SAWCZUK, MACIEJ WESOŁEK
Słowa kluczowe
diagnostyka, hamulec tarczowy, zużycie okładzin ciernych, badania eksploatacyjne, charakterystyki widmowe
Streszczenie

W pojazdach szynowych ze względu na coraz to większe prędkości jazdy prowadzi się prace nad udoskonalaniem układów hamulcowych tak, aby zatrzymanie pojazdu odbyło się na możliwie najkrótszej drodze hamowania. Również szereg zalet tego rodzaju hamulca, jak np. stały przebieg współczynnika tarcia w funkcji prędkości w stosunku do tradycyjnego hamulca klockowego, uzasadnia jego stosowanie i to zarówno w pojazdach kolejowych, jak i w pojazdach szynowych komunikacji miejskiej. Mimo wielu zalet układu hamulcowego, zamocowanie tarcz hamulcowych na osi pomiędzy kołami zestawu kołowego znacznie utrudnia kontrolę zużycia pary ciernej tarcza-okładzina. Wymusza ono na obsłudze i pracownikach zakładów naprawczych wchodzenie pod wagon w celu zdiagnozowania układu hamulcowego, sprawdzenia poprawności jego działania, kontroli zużycia oraz przeprowadzenia niektórych napraw bieżących. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości diagnozowania pary ciernej hamulca tarczowego wykorzystując wybrane charakterystyki widmowe sygnału drganiowe generowanego przez obsadę hamulcową z okładzinami ciernymi.

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.