Nasze publikacje

Poszukiwanie racjonalnego sposobu układania ściegów spawalniczych na podstawie obliczeń MES

Autor
ANDRZEJ SKIBICKI
Słowa kluczowe
spawanie, naprężenie, MES, aluminium, sposób układania ściegów
Streszczenie

Wymagania technologiczne lub wynikające z kształtu przedmiotu prowadzą niekiedy do decydowania się na złożone sposoby układania ściegów spawalniczych. Otrzymanie ciągłej, metalicznej spoiny nie wyklucza istnienia w niej obszarów sprzyjających powstawaniu i rozwijaniu pęknięć lub wywołujących istotne dla dalszego spawania lub eksploatowania deformacje spawalnicze. Obliczano za pomocą MES pole temperatury oraz pozostające naprężenia i deformacje. Analizowano spoinę wykonywaną jednym ściegiem oraz jej wykonywanie dwoma ściegami o kilku sekwencjach i kierunkach. Stosowano nieliniowe własności materiałowe. Użyto programu ANSYS.

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.