Nasze publikacje

Bezpieczeństwo pojazdów specjalnych – układy hamulcowe

Autor
PRZEMYSŁAW SIMIŃSKI
Słowa kluczowe
pojazdy specjalne, pojazdy wojskowe, bezpieczeństwo, układ hamulcowy
Streszczenie

Składową wpływającą na całokształt poziomu bezpieczeństwa pojazdu wojskowego jest bezpieczeństwo ruchu. Elementem bezpieczeństwa ruchu jest sprawność układu hamulcowego. Z uwagi na realizację różnorodnych funkcji wynikających z obszaru zastosowania pojazdów specjalnych wymagania dla skuteczności układów hamulcowych musza być adekwatne. Z tego względu zachodzi potrzeba rozszerzenia standardowych programów badań. Artykuł opracowany w ramach realizacji projektu NCBIR DOBR-BIO4/021/13355/2013.

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.