Nasze publikacje

Kompleksowa ocena stanu technicznego pojazdu w nowoczesnej stacji obsługi

Autor
BOLESŁAW PRZYBYLIŃSKI
Słowa kluczowe
bezpieczeństwo pojazdów, proces obsługi i naprawy, stacja obsługi
Streszczenie

Ze względu na niezbędną konieczność ograniczenia ilości wypadków drogowych powstałych z przyczyn technicznych, jak również ograniczenia zanieczyszczenia środowiska, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych winny być przeprowadzane bardzo szczegółowo i rzetelnie a diagnoza i wyniki badań powinny być dokumentowane w postaci czytelnego dla klienta wydruku protokołu i zapisu na nośniku pamięci elektronicznej. Stwierdzone w wyniku oceny stanu technicznego nieprawidłowości winny być naprawione w sposób gwarantujący bezpieczną eksploatację lub doprowadzić do wycofania pojazdu z eksploatacji. Tak zdefiniowane wymagania spełnić mogą rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające kompleksową ocenę stanu technicznego oraz naprawę pojazdów samochodowych o bardzo wysokiej jakości przy możliwie najniższych kosztach. Propozycję takiej realizacji procesu obsług i napraw zaproponowano w niniejszej pracy.

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.