Nasze publikacje

Przykład zastosowania technik wirtualnych do wstępnej oceny funkcjonalności istniejącego systemu zapewniania zdatności oraz rozwiązań modernizacyjnych

Autor
BOGDAN LANDOWSKI, KRZYSZTOF WOJTALEWICZ
Słowa kluczowe
zdatność, podsystem zapewniania zdatności, techniki wirtualne, modelowanie 3D, CAD/CAM
Streszczenie

W opracowaniu zaprezentowano metodą wstępnej oceny funkcjonalności podsystemu zapewniania zdatności oraz rozwiązań modernizacyjnych tego podsystemu. Jako przykład obiektu badań, na którym przeprowadzono wszelkie rozważania wybrano przedsiębiorstwo świadczącego usługi transportowe. Z użyciem technik wirtualnych opracowano model przestrzenny rozpatrywanego przedsiębiorstwa. Przeprowadzona identyfikacja obiektu badań wykazała potrzebę utworzenia dodatkowego stanowiska obsługowego. Zatem zaprojektowano stanowisko sprzątania i mycia pojazdów, które później wkomponowano do trójwymiarowego modelu zabudowy technicznej obiektu badań. Przedstawiony w artykule sposób postępowania umożliwia dokonanie wstępnej oceny funkcjonalności oraz praktyczności proponowanych rozwiązań w szczególności w odniesieniu do obiektów, dla których nie istnieje dokumentacja techniczna.

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.