Nasze publikacje

Ocena stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranym odcinku drogi

Autor
BOGDAN LANDOWSKI, MACIEJ MALAK
Słowa kluczowe
bezpieczeństwo ruchu drogowego, wypadek drogowy, kolizja drogowa, symulacja zdarzeń drogowych
Streszczenie

Artykuł dotyczy wybranych zagadnień z obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym metod genezy i przebiegu niepożądanych zdarzeń drogowych z wykorzystaniem technik wirtualnych. Na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego wpływa wiele czynników, w tym stan infrastruktury drogowej, odpowiednie oznakowanie dróg, geometria drogi, elementy wpływające na widoczność drogi i jej bliskiego otoczenia, itd. W pracy przedstawiono przykład analizy wybranego odcinka drogi w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poddano analizie wypadek drogowy, do którego doszło na badanym odcinku drogi. Na podstawie analizy stanu istniejącego przedstawiono koncepcję rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa poprzez modyfikację oznakowania drogi i organizacji ruchu, co zdaniem autorów przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa biernego pieszych i kierowców.

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.