Nasze publikacje

Wybrane problemy pomiaru drgań

Autor
ROBERT KOSTEK
Słowa kluczowe
pomiar drgań, zakłócenia elektromagnetyczne, przemiennik częstotliwości
Streszczenie

W artykule tym przedstawiono przykład konfiguracji toru pomiarowego do pomiaru drgań oraz wyniki pomiarów. Wyniki pomiarów zostały zakłócone przez przemiennik częstotliwości, który służył do napędzania silnika prądu przemiennego. Zakłócenia miały znaczną wartość ponieważ, układ napędowy został niewłaściwie wykonany. Nie zastosowano skrynki falownika, filtrów oraz ekranowanych kabli. Ponadto tor pomiarowy został nieprawidłowo skonfigurowany. Przedstawione wyniki badań eksperymentalnych dobre obrazują problem zakłóceń elektromagnetycznych emitowanych przez przemiennik częstotliwości.

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.