Nasze publikacje

Zastosowanie procesów sterowania oraz metod komputerowej wizji przy podejmowaniu decyzji o zdatności regenerowanych olejów odpadowych

Autor
RAFAŁ BONIECKI, MIROSŁAW MICIAK
Słowa kluczowe
automatyka przemysłowa, ERP, przetwarzanie odpadów przemysłowych
Streszczenie

W przedstawionym referacie omówiono nowy proces technologiczny umożliwiający automatyczną ocenę jakości produktu. Zdecydowano się na automatyzację weryfikacji barwy i lepkości produktu z wykorzystaniem metod komputerowej wizji, co zapewni stabilność i powtarzalność parametrów produktu. Opisywany projekt rozbudowy systemu w już istniejącym przedsiębiorstwie, działającym w branży zbiórki i przetwarzania odpadów przemysłowych rozbudowywany jest o moduły realizujące zdalny monitoring i zarządzanie procesami technologicznymi w Zakładzie Rafinacji, przyłączonym do istniejącej już sieci przedsiębiorstw działających w systemie ERP.

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.