Nasze publikacje

Dealing with textual documents in coprporate applications: text categorization using fuzzy linguistic summaries

Autor
S. Zadrożny, J. Kacprzyk
Słowa kluczowe
text categorization, fuzzy linguistic summaries
Streszczenie
ADROŻNY JANUSZ KACPRZYK Instytut Badań Systemowych, Polska Akademia Nauk DEALING WITH TEXTUAL DOCUMENTS IN COPRPORATE APPLICATIONS: TEXT CATEGORIZATION USING FUZZY LINGUISTIC SUMMARIES Summary Text documents are the most widely used type of data in corporate practice. Among many aspects of dealing with, and processing of text documents, text catego- rization is often an initial phase. Text categorization is meant here as an automatic assignment of a text document, characterized by
Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.