Nasze publikacje

A concept of a decision support system with a knowledge acquisition module for the water supply and sewage system of a city

Autor
Izabela Rojek
Słowa kluczowe
integrated computer aided decision support system, knowledge acquisition module,
water supply, sewage system, data mining system
Streszczenie
EK Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Instytut MechanikiŚrodowiska i Informatyki Stosowanej A CONCEPT OF A DECISION SUPPORT SYSTEM WITH A KNOWLEDGE ACQUISITION MODULE FOR THE WATER SUPPLY AND SEWAGE SYSTEM OF A CITY Summary The paper describes a concept of an integrated computer aided decision support system with a knowledge acquisition module for the water supply and sewage system in a city. The system is designed in compliance with the rules of designing informa- tion systems. The paper also presents a description of the branch database assuming an integrating role for four subsystems: water intake station, water treatment station, water supply and sewage duct system and a water treatment plant. The required sys- tem functions were presented with specification of problems the system should be able to solve. Additionally, a data mining system for problem solving was briefly characterised.
Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.