Nasze publikacje

Analysis of information needs supporting ecological agriculture development and ecological food market

Autor
Ewa Koreleska, Zofia Wyszkowska
Słowa kluczowe
ecological agriculture, ecological food market, knowledge bases
Streszczenie
SKA ZOFIA WYSZKOWSKA Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarzą dzania w Gospodarce śywnoś ciowej Wydział Rolniczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ANALYSIS OF INFORMATION NEEDS SUPPORTING ECOLOGICAL AGRICULTURE DEVELOPMENT AND ECOLOGICAL FOOD MARKET Summary The aim of the present study is to define the information needs and design knowledge base on ecological agriculture and ecological food market in Poland. De- tailed analysis aimed at identifying the lack of information in ecological food pro- duction and turnover in specific links of distribution channels.
Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.