Nasze publikacje

Studies & Proceedings of Polish Association
for Knowledge Management


Na poniższych stronach publikujemy materiały z kolejnych tomów Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management. Najnowszy Tom 89, wydany w roku 2018 zawiera 4 polskojęzyczne i 4 anglojęzyczne, recenzowane publikacje naukowe, zamieszczonych na 104 stronach.

Istnieje możliwość opublikowania artykułu w tomach Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management w cenie 400 zł. Artykuły można nadsyłac przez cały rok. Artykuł należy przesłać ŁĄCZNIE z deklaracją autorów. Dopiero wówczas zostanie poddany procedurze wydawniczej.

Uprzejmie informujemy, iż decyzją Biblioteki Narodowej zmieniony został dotychczasowy nr ISSN dla wydawanego przez PSZW czasopisma „Studies & Proceedings of the Polish Association for Knowledge Management” (ISSN 1732-324X) na ISSN 2451-4543.

Nowy numer jesteśmy zobowiązani umieszczać począwszy od numeru 81/2016.

Rok 2018 - Tom 89 (PL-EN)

Rok 2018 - Tom 88 (PL)

Rok 2018 - Tom 87 (PL)

Rok 2017 - Tom 86 (EN)

Rok 2017 - Tom 85 (PL-EN)

Rok 2017 - Tom 84 (PL-EN)

Rok 2017 - Tom 83 (PL)

Rok 2016 - Tom 82 (EN)

Rok 2016 - Tom 81 (PL)

Rok 2016 - Tom 80 (PL)

Rok 2016 - Tom 79 (PL-EN)

Rok 2016 - Tom 78 (PL)

Rok 2015 - Tom 77 (EN)

Rok 2015 - Tom 76 (PL)

Rok 2015 - Tom 75 (PL)

Rok 2015 - Tom 74 (PL)

Rok 2015 - Tom 73 (PL-EN)

Rok 2014 - Tom 72 (EN)

Rok 2014 - Tom 71 (PL)

Rok 2014 - Tom 70 (PL)

Rok 2014 - Tom 69 (PL)

Rok 2014 - Tom 68 (PL-EN)

Rok 2013 - Tom 67 (EN)

Rok 2013 - Tom 66 (PL-EN)

Rok 2013 - Tom 65 (EN)

Rok 2013 - Tom 64 (PL)

Rok 2013 - Tom 63 (EN)

Rok 2012 - Tom 62 (PL)

Rok 2012 - Tom 61 (EN)

Rok 2012 - Tom 60 (EN)

Rok 2012 - Tom 59 (EN)

Rok 2012 - Tom 58 (EN)

Rok 2011 - Tom 57 (PL-EN)

Rok 2011 - Tom 56 (PL)

Rok 2011 - Tom 55 (PL-EN)

Rok 2011 - Tom 54

Rok 2011 - Tom 53

Rok 2011 - Tom 52

Rok 2011 - Tom 51

Rok 2011 - Tom 50

Rok 2011 - Tom 49

Rok 2011 - Tom 48

Rok 2011 - Tom 47

Rok 2011 - Tom 46

Rok 2011 - Tom 45

Rok 2011 - Tom 44

Rok 2011 - Tom 43

Rok 2011 - Tom 42

Rok 2011 - Tom 41

Rok 2011 - Tom 40

Rok 2011 - Tom 39

Rok 2011 - Tom 38

Rok 2011 - Tom 37

Rok 2010 - Tom 36

Rok 2010 - Tom 35

Rok 2010 - Tom 34

Rok 2010 - Tom 33

Rok 2010 - Tom 32

Rok 2010 - Tom 31

Rok 2010 - Tom 30

Rok 2010 - Tom 29

Rok 2010 - Tom 28

Rok 2010 - Tom 27

Rok 2010 - Tom 26

Rok 2010 - Tom 25

Rok 2009 - Tom 24

Rok 2009 - Tom 23

Rok 2009 - Tom 22

Rok 2009 - Tom 21

Rok 2009 - Tom 20

Rok 2009 - Tom 19

Rok 2009 - Tom 18

Rok 2008 - Tom 17

Rok 2008 - Tom 16

Rok 2008 - Tom 15

Rok 2008 - Tom 14

Rok 2008 - Tom 13

Rok 2007 - Tom 12

Rok 2007 - Tom 11

Rok 2007 - Tom 10

Rok 2007 - Tom 9

Rok 2007 - Tom 8

Rok 2006 - Tom 7 (PL)

Rok 2006 - Tom 6 (EN)

Rok 2006 - Tom 5

Rok 2005 - Tom 4

Rok 2004 - Tom 3

Rok 2004 - Tom 2

Rok 2004 - Tom 1 (PL)

Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.