XII Kongres Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą

Data:
25-26 maja 2015 r.
Miejsce:
Bydgoszcz

W imieniu Rady Naukowej i Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w XII Kongresie Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nt.: "Systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu finansami z zastosowaniem narzędzi Business Intelligence"

Celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego w zakresie rozwoju systemów wspomagania decyzji i zastosowania narzędzi Business Intelligence w jednostkach administracji publicznej i przedsiębiorstwach, a także przedstawienie korzyści z wdrożenia rozwiązań oraz ich funkcjonalności wspierających cały proces zarządzania, w tym budżetowania.

OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI:

 • rozwój systemów wspomagania decyzji,
 • innowacyjne zarządzanie finansami,
 • wdrożenie narzędzi BI w zarządzaniu. 

Przewodniczący Konferencji:
prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Przewodniczący Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. inż. Janusz Aleksander Kacprzyk, Instytut Badań Systemowych, Członek Rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk

 

Członkowie Komitetu Naukowego: 

 • prof. dr hab. Ryszard Budziński, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Informatyki, Katedra Inżynierii Systemów Informacyjnych
 • prof. dr hab. Witold Chmielarz, Uniwersytet Warszawski, Katedra Systemów Informacyjnych Zarządzania 
 • prof. dr hab. Ludosław Drelichowski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki w Zarządzaniu 
 • prof. dr hab. Bernard Kubiak,  Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Ekonomicznej
 • Prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki
 • prof. dr hab. Cezary Orłowski, Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii, Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi
 • prof. dr hab. Bogdan Żółtowski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej 
 • dr hab. Grażyna Adamczyk Łojewska, prof. UTP, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Katedra Ekonomii i Prawa Gospodarczego
 • dr hab. inż. Waldemar Bojar, prof. UTP, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Zarządzania, Katedra Inżynierii Zarządzania
 • dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. UTP, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Zarządzania, Katedra Inżynierii Zarządzania
 • dr hab. Przemysław Lech, prof. UG, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości
 • dr hab. Waldemar Wolski, prof. US, Uniwersytet Szczeciński, Zakład Systemów Internetowych
 • dr inż. Izabela Rojek, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący

 • dr inż. Małgorzata Zajdel

Wiceprzewodniczący

 • Elżbieta Łopatkowa (Osoba do kontaktu, tel. 604 993 954)

Członkowie

 • dr  Krzysztof Grochowski
 • mgr  Aleksandra Cemel
 • mgr inż. Daniel Zwierzchowski

Uczestnikami obrad Kongresu mogą być osoby, które zadeklarują swój udział obradach. Artykuły z Kongresu będą publikowane w Wydawnictwie Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management - 6 pkt. (z zachowaniem obowiązującej procedury wydawniczej). 

Dodatkowo drugiego dnia konferencji, w godz. 9.00-13.00, odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. Omówiona zostanie, w postaci sprawozdania, działalność władz Stowarzyszenia w minionych czterech latach oraz wybrane zostaną nowe władze a także będą podjęte niezbędne uchwały walnego zgromadzenia członków Stowarzyszenia.

Rejestracja na XII Kongres i rezerwacja hoteli przez stronę internetową Multikonferecji: http://bydgoszcz.stat.gov.pl/seminaria-i-konferencje/konferencja4.html?src=k4_rejestracja

Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.