Ghostwriting and Guest Authorship

Ghostwriting and Guest Authorship Barrier

Under Construction - Tekst do tłumaczenia:

Komitet Naukowy Wydawnictwa Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą dnia 26 września 2011 r. przyjął Uchwałę dotyczącą wdrożenia procedury zabezpieczającej oryginalność publikacji naukowych (anty-plagiat) z uwzględnieniem Ghostwriting.

Zgodnie ze standardami określonymi dla czasopism naukowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aby zapewnić oryginalność publikacji naukowych oraz zapobiegać zjawisku ghostwriting i guest authorship Wydawnictwo wymaga od Autorów pisemnej deklaracji potwierdzajacej, że przesłany tekst artykułu jest oryginalnym tekstem autorskim (nie jest plagiatem) i nie jest związany ze zjawiskiem ghostwriting oraz guest authorship.

ghostwritingZ ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.