Our publications

Rok 2015 - Tom 73 (PL-EN)


ISSN 1732-324X

Bydgoszcz 2015

Tom 73 jest efektem ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Zarządzanie wiedzą w organizacjach i gospodarce zorganizowanej z okazji Jubileuszu 70-lecia prof. zw. dr. hab. inż. Ludosława Drelichowskiego.

Table of Contents