Our publications

Rok 2016 - Tom 82 (EN)


ISSN 2451-4543

Bydgoszcz 2016

Tom 82, wydany w roku 2016 zawiera 9 anglojęzycznych, recenzowanych publikacji naukowych, zamieszczonych na 127 stronach.