Our publications

Rok 2016 - Tom 81 (PL)


ISSN 2451-4543

Bydgoszcz 2016

Tom 81, wydany w roku 2016 zawiera 12 polskojęzycznych, recenzowanych publikacji naukowych, zamieszczonych na 135 stronach.