Our publications

Rok 2015 - Tom 76 (PL)


ISSN 1732-324X

Bydgoszcz 2015

Tom 76, wydany w roku 2015 zawiera 9 polskojęzycznych, recenzowanych publikacji naukowych, zamieszczonych na 111 stronach.