Our publications

Pozyskiwanie wiedzy menedżerskiej z logistycznych baz danych za pomocą tabel przestawnych

Author
Marek Melaniuk
Keywords
pozyskiwanie wiedzy, logistyczne bazy danych, tabele przestawne
Abstract
Artykuł wprowadza w zagadnienie pozyskiwania wiedzy menedżerskiej z baz da- nych logistycznych. W tym celu pokazano wybrane możliwości zastosowania tabel przestawnych będących częścią arkuszy kalkulacyjnych. Dane zawarte w bazie logi- stycznej umożliwiły wykonanie analiz ilościowo-wartościowych, strukturalnych, dy- namiki zachowania się systemu w czasie oraz analiz przestrzennych. Zwrócono też uwagę na wizualizację wyników analitycznych. Tabele przestawne powinny być sze- rzej wykorzystywane zwłaszcza w sektorze MSP jako menedżerskie narzędzie wspo- magające podejmowanie decyzji biznesowych.
Pobierz artykuł
PDF