Our publications

Uwarunkowania rozwoju cybermedycyny w Polsce. Problemy i perspektywy badań

Author
Karol Korczak
Keywords
cybermedycyna, internetowa opieka zdrowotna, e-Zdrowie
Abstract
Artykuł prezentuje próbę modelowego ujęcia czynników warunkujących oraz ograniczających wykorzystanie cybermedycyny w polskich jednostkach opieki zdro- wotnej. Przeprowadzone w tym celu badanie pomogłoby w uzyskaniu wiedzy na te- mat warunków i barier dla rozwoju cybermedycyny w Polsce. Podjęta tematyka jest istotna ze względu na obecne zmiany w polskiej opiece zdrowotnej, których celem jest wykorzystanie Internetu do realizacji potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. Zdo- byta w ten sposób wiedza powinna stanowiććródło cennych informacji odnośnie wdrażanych w całym kraju strategii e-Zdrowia.
Pobierz artykuł
PDF