Our publications

Problemy zarządzania wiedzą związane z modernizacją infrastruktury kolejowej przed Euro 2012

Author
Anita Fajczak-Kowalska
Keywords
infrastruktura kolejowa, EURO 2012, Master Plan, zarządzanie wiedzą, systemy nformatyczne
Abstract
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zarządzaniem wiedzą. Uka- zano Master Plan jako narzędzie monitorujące postępy inwestycji związanych z EU- RO 2012 ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury kolejowej. W tabelach za- prezentowano przykłady głównych projektów realizowanych na potrzeby EURO 2012. Zwrócono również uwagęna problemy w realizacji założonych projektów oraz uwypuklono kwestie związane z przepływem informacji o inwestycjach. Poruszono również problem przygotowania systemów informatycznych wspomagających proce- sy zarządzania koleją.
Pobierz artykuł
PDF