Our publications

Zastosowanie systemw e-learning w edukacji osb niepenosprawnych

Author
Jolanta Chęć
Keywords
specjalizowane systemy e-learning, teorie pedagogiczne dla procesu uczenia; e-edukacja osób niepełnosprawnych, inteligentny sy\൳tem nauczający, inteligentne środowiska uczenia, indywidualizacja procesu uczenia
Abstract
Nowoczesne systemy e-learning wykorzystują nowe technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) dla usprawnienia procesu kształcenia. Opracowany Inteli- gentny System Nauczający (ISN) zapewnia optymalną naukę (umożliwiając indywi- dualizację procesu uczenia) poprzez zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji. Ważne jest utworzenie odpowiedniego środowiska uczenia z uwzględnieniem teorii pedagogicznych dotyczących procesu uczenia (zapewniając jego twórczy i poznaw- czy charakter). Specjalizowane systemy e-learning (umożliwiając indywidualizację procesu uczenia z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności) są szczególnie przydatne w edukacji osób niepełnosprawnych.
Pobierz artykuł
PDF