Our publications

Model analizy skutkw ataku typu DDoS na serwis internetowy

Author
Daniel Biczysko, Karol Korczak, Marian Niedźwiedziński, Włodzimierz Mosorow
Keywords
atak rozproszony, DDoS, model ekonometryczny
Abstract
W ostatnich latach przeprowadzono kilka groćnych ataków rozproszonych na serwisy internetowe, w tym między innymi na serwisy instytucji publicznych oraz fi- nansowych. Do dziś jednak nie zostało opracowane podejście, które umożliwiałoby wskazanie istotnych czynników decydujących o skali zagrożenia atakiem DDoS oraz oszacowanie strat finansowych powstałych w wyniku takiego ataku. Artykuł prezen- tuje próbę modelowego ujęcia możliwych skutków ataku typu DDoS na wybrany serwis internetowy. W celu interpretacji i klasyfikacji skutków ataku DDoS autorzy proponują własnądefinicjęblokady serwisu internetowego.
Pobierz artykuł
PDF