Our publications

Zarządzanie systemem utrzymania stanu zdatności

Author
Bogdan Żółtowski, Mariusz Żółtowski
Keywords
system eksploatacji, degradacja stanu, utrzymanie ruchu, zarządzanie, stan zdatności, narzędzia statystyczne
Abstract

Zarządzanie eksploatacją obiektów technicznych to zbiór zadań obejmujących: planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie i kontrolowanie, skierowane na zasoby systemu (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne) i wykorzystywanych z zamiarem osiągnięcia jego celu, globalnego i celów cząstkowych w sposób efektywny. Utrzymanie zdatności maszyn w eksploatacji, często nazywane utrzymaniem maszyn w ruchu to uznana już dziedzina wiedzy teoretycznej i praktycznej obejmująca: metodologię, metody i środki sterowania stanem zdatności funkcjonalnej i zadaniowej obiektów technicznych. Działanie te mają na celu monitorowanie stanu degradacji w celu racjonalnego i efektywnego ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, w ustalonych warunkach i czasie, przy określonych ograniczeniach i zakłóceniach. Przedstawione treści tego opracowania są próbą zgromadzenia i wyjaśnienia w możliwie prosty sposób pewnej liczby zasad, metod i wytycznych postępowania – w obszarze organizacji i zarządzania racjonalną i bezpieczną eksploatacją maszyn – o wartości uznanej przez wielu badaczy oraz użytkowników maszyn.

Pobierz artykuł
PDF