Our publications

Struktura baz wiedzy dla oceny geometrii nadwozi powypadkowych samochodów osobowych

Author
Jarosław Gonera, Jerzy Napiórkowski, Andrzej Olszewski, Michał Janulin
Keywords
nadwozie, samochód osobowy, geometria nadwozia, bezpieczeństwo
Abstract

W artykule przeanalizowano znaczenie pomiarów geometrii nadwozia samochodów osobowych w aspekcie ich bezpieczeństwa podczas eksploatacji. Scharakteryzowano procedurę pomiarów geometrii nadwozia samochodów osobowych i jej znaczenie w poprawie poziomu bezpieczeństwa czynnego oraz biernego pojazdów. Przedmiotem badań były pojazdy użytkowane, które wcześniej uległy zróżnicowanym rodzajom wypadków. Naprawy ich dokonywano w specjalistycznych zakładach naprawczych. Przeanalizowano zmiany geometrii płyty podłogowej oraz górnych partii nadwozia.  Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że w każdym z pojazdów, niezależnie od miejsca wcześniejszego uszkodzenia, występują zmiany wymiarów geometrycznych. Wpływają one na bezpieczeństwo pojazdów podczas użytkowania.

Pobierz artykuł
PDF