Our publications

Propozycja struktury baz danych parametrów spektroskopowego badania olejów silnikowych

Author
Małgorzata Kastelik
Keywords
olej silnikowy, spektroskopia FT-IR, absorbancja, struktura oleju, zmiany jakościowe w oleju, baza danych spektroskopowych, widmo spektroskopowe
Abstract

Niniejszy artykuł przedstawia propozycję gromadzenia wybranych baz danych w odniesieniu do spektroskopowych badań mineralnych olejów silnikowych. Badania te dotyczyły wieloetapowego sposobu ujęcia wyników pomiarów wartości absorbancji w wybranych zakresach liczb falowych przy użyciu techniki FT-IR. Opracowanie dotyczy prezentacji tylko wybranych fragmentarycznie baz wyników wśród grupy badanych olejów mineralnych Castrol Tection 15W-40.

Pobierz artykuł
PDF