Our publications

Wpływ nieliniowości kwadratowej na dynamikę układu mechanicznego o jednym stopniu swobody – część I drgania swobodne

Author
Robert Kostek
Keywords
dynamika nieliniowa, nieliniowość kwadratowa
Abstract

W artykule tym przedstawiono wpływ nieliniowości kwadratowej, siły sprężystości na dynamikę układu mechanicznego. Zaobserwowano w badanym układzie: asymetryczne drgania niesinusoidalne, wpływ amplitudy drgań na okres drgań, ograniczenie amplitudy drgań, dwa położenia równowagi, ewolucje obszarów przyciągania, występowanie jednocześnie rozwiązań stabilnych i niestabilnych.
Zjawiska te nie są obserwowane w układach liniowych, dlatego modele liniowe nie powinny byś stosowane do opisu układów nieliniowych. Stosowanie modeli liniowych do modelowania układów nieliniowych może prowadzić do znacznych błędów.

Pobierz artykuł
PDF