Our publications

Wpływ nieliniowości kwadratowej na dynamikę układu mechanicznego o jednym stopniu swobody – część II drgania wymuszone

Author
Robert Kostek
Keywords
dynamika nieliniowa, nieliniowość kwadratowa
Abstract

W artykule tym przedstawiono wpływ nieliniowości kwadratowej, siły sprężystości na dynamikę układu mechanicznego. W tej części badano drgania wymuszone siłowo. Zaobserwowano w badanym układzie: asymetryczne drgania niesinusoidalne, wpływ amplitudy drgań na częstotliwości rezonansowe, ograniczenie amplitudy drgań, ultraharmoniczne rezonanse, bifurkacje, stabilne i niestabilne rozwiązania. Wymienione zjawiska nie są obserwowane w układach liniowych, dlatego modele liniowe nie powinny byś stosowane do opisu układów nieliniowych.

Pobierz artykuł
PDF