Our publications

Analiza parametrów bezpieczeństwa na wybranym skrzyżowaniu w aspekcie zarządzania organizacją ruchu drogowego

Author
Bogdan Landowski, Michał Lewalski, Łukasz Muślewski, Karol Trzaskawka
Keywords
bezpieczeństwo ruchu drogowego, infrastruktura drogowa, skrzyżowanie
Abstract

W artykule podjęto problematykę zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w odniesieniu do wybranych elementów infrastruktury drogowej. Zarządzanie organizacją ruchu drogowego stanowi istotny element zarządzania bezpieczeństwem w transporcie drogowym. Obiektem badań jest wybrane skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną w aglomeracji miejskiej liczącej około 360 tys. mieszkańców. W wyniku identyfikacji i analizy obiektu badań dokonano wstępnej oceny zagrożeń związanych z ruchem drogowym w obrębie badanego skrzyżowania. Poddano analizie zachowania uczestników ruchu drogowego oraz przedstawiono propozycje poprawy poziomu bezpieczeństwa. Przeprowadzone badania polegały na rejestrowaniu niepożądanych zachowań uczestników ruchu drogowego oraz natężenia ruchu. 

Pobierz artykuł
PDF