Our publications

Optymalizacja doboru środka smarnego na podstawie diagnozy stanu wybranego układu mechanicznego

Author
Michał Lewalski, Łukasz Muślewski, Bogdan Landowski, Maciej Gniot
Keywords
warstwa graniczna, smarowanie, współczynnik tarcia, optymalizacja
Abstract

W opracowaniu przedstawiono wyniki badań diagnostycznych, dotyczących analizy wpływu temperatury wybranego oleju silnikowego, na funkcjonowanie węzła łożyskowego. Obiekt badań stanowi olej silnikowy 15W-40 SHDP. Badania przeprowadzono w trzech różnych temperaturach własnych oleju: -20 ͦC, 25 ͦC i 100 ͦC. Porównane zostały momenty tarcia w węzłach łożyskowych oraz fizyczne zużycie kulek łożyskowych z trzech przebiegów testu. Przedmiotem badań jest ocena zmiany parametrów smarnych oleju, w zależności od temperatury pracy. Analiza wyników badań umożliwia podjęcie racjonalnych decyzji w celu doboru właściwego środka smarnego, z punktu widzenia optymalizacji warunków funkcjonowania danych układów mechanicznych. Właściwy jego dobór ma znaczący wpływ na sprawność, trwałość i niezawodność określonego układu oraz efektywność realizowanego procesu eksploatacji.

Pobierz artykuł
PDF