Our publications

Badanie wybranych przypadków uszkodzenia powierzchni tocznej kół monoblokowych w aspekcie ich mikrostruktury

Author
Zdzisław Ławrynowicz, Andrzej Skibicki
Keywords
łuszczenie kół monoblokowych, mikrostruktura warstwy przypowierzchniowej
Abstract

Kontakt szyny i koła wprowadza pod powierzchnię bieżni koła deformację ferrytu i jednocześnie wytwarza  pęknięcia w cementycie. W ferrycie zachodzi największe odkształcenie z powodu jego niższej twardości od pofragmentowanego cementytu. W rezultacie, osnowa ferrytyczna umacnia się gwałtownie zgniotem wskutek zwiększenia gęstości dyslokacji. Inicjacja pęknięcia występuje głównie wzdłuż bardzo wydłużonych ziarn ferrytu przedeutektoidalnego (położonych wzdłuż granic ziarn byłego austenitu). Badania mikrostruktury wskazują, że strefy silnie zdeformowanego ferrytu przedeutektoidalnego ułatwiają rozprzestrzenianie się pęknięć. W pracy przedstawiono przypadki łuszczenia występującego na powierzchni tocznej koła monoblokowego.

Pobierz artykuł
PDF