Our publications

Czynniki determinujące zróżnicowanie pracochłonności obsług technicznych pojazdów transportu drogowego na podstawie średniego przedsiębiorstwa

Author
Marietta Markiewicz-Patalon, Jerzy Kaszkowiak
Keywords
obsługa technicza, strategia eksploatacyjna, pracochłonność obsług technicznych
Abstract

Średnie przedsiębiorstwa wykonujące usługi transportowe zlecone lub we własnym zakresie, w celu sprawnego funkcjonowania procesów zobowiązane są do prowadzenia obsług  technicznych w pojazdach oraz skrupulatnego przestrzegania czasów tych czynności. Praca prowadzona była przez okres jednego roku i zawiera dane dotyczące wszystkich obsług  jakie wykonywane były w pojazdach ciężarowych wykorzystywanych w przedsiębiorstwie. Procesy obsługowe wykonywane były zgodnie z założoną przez przedsiębiorstwo strategią, co klasyfikuje wykorzystanie tabory na poziomie 88%. Całkowity czas wykorzystania pojazdów wynosi około 104000 minut w ciągu roku, co odpowiada przepisom dotyczącym czasu pracy kierowcy

Pobierz artykuł
PDF