Our publications

Bilans energetyczny tłokowego silnika spalinowego w aspekcie modelowania i rezerw sprawności

Author
Andrzej Sadowski, Bogdan Żółtowski, Tomasz Kałaczyński, Michał Liss
Keywords
Bilans energii, silnik spalinowy, straty energii
Abstract

Bilansem cieplnym silnika nazywamy rozdział ciepła wydzielającego się podczas procesu spalania na poszczególne składowe (użytecznie wykorzystane ciepło i różne postacie strat ciepła). Bilans ten pozwala ocenić użyteczność wykorzystywanego ciepła, straty ciepła i możliwości ich zmniejszenia, efektywność wykorzystania energii spalin wylotowych, określić kierunki doskonalenia i poprawy wskaźników pracy silnika oraz dokonywać obliczenia układu chłodzenia silnika. Bilans sporządza się eksperymentalnie dla różnych warunków pracy silnika. W literaturze spotkać można dwa rodzaje bilansów cieplnych silnika tłokowego: zewnętrzny oraz wewnętrzny bilans energetyczny (cieplny) silnika. W w artykule przedstawiono zagadnienia teoretyczne, niezbędne   do określania bilansów, a także różnice w ich przeprowadzaniu.

Pobierz artykuł
PDF