Our publications

Dobór obszarów badań diagnostycznych spawanych elementów ze stali austenitycznej na podstawie obliczeń naprężeń pozostających

Author
Andrzej Skibicki, Zdzisław Ławrynowicz
Keywords
spawanie, naprężenie, MES, austenit, sposób układania ściegów
Abstract

Otrzymanie ciągłej, metalicznej spoiny nie wyklucza istnienia w niej obszarów sprzyjających powstawaniu i rozwijaniu pęknięć. Stwierdzenie wykonania spoin w sposób niezgodny z dokumentacją, np. w podziale ściegu, stawia pytanie o konieczne badania. Dobór obszarów badań diagnostycznych może być wsparty wynikami obliczeń MES. Analizowano spoinę wykonywaną jednym lub dwoma ściegami o kilku kierunkach. Stosowano nieliniowe własności materiałowe. Użyto programu ANSYS. Uzyskano pole temperatury oraz pozostające naprężenia i deformacje. Wskazano na istnienie obszarów zalecanych badań diagnostycznych.

Pobierz artykuł
PDF