Our publications

Diagnostyka uszkodzeń konstrukcji ceglanych z wykorzystaniem operacyjnej analizy modalnej

Author
MARIUSZ ŻÓŁTOWSKI
Keywords
analiza modalna, częstości drgań własnych, diagram stabilizacyjny, drgania konstrukcji
Abstract

Zabytkowe ceglane obiekty są poddawane znacznym obciążeniom dynamicznym, dobrze odzwierciedlanym w generowanych procesach drganiowych. Drgania te, mogą mieć wpływ na stan użytkowania budowli poprzez zmniejszenie komfortu pracujących tam ludzi, jak też mogą osiągać poziom zagrażający bezpieczeństwu konstrukcji. Wpływ drgań na konstrukcję przejawia się głównie jako dodatkowe naprężenia w rozpatrywanym przekroju, które sumują się z naprężeniami od obciążeń statycznych [1,6,9,13,21]. Uznając potrzebę doskonalenia metod badania jakości murowych konstrukcji budowlanych dla potrzeb oceny ich stanu, jak i oceny współczynników bezpieczeństwa muru (PN-B-03002, pkt.3.1.3 oraz 4.6), w tej pracy podjęto próbę badania destrukcji wybranych konstrukcji budowlanych przy pomocy metody operacyjnej analizy modalnej [4,8,12,21].

Pobierz artykuł
PDF