Our publications

Wpływ zaburzenia środka masy na stateczność pojazdu przy impulsowym zakłóceniu ruchu prostoliniowego

Author
JAROSŁAW ZALEWSKI
Keywords
stateczność, środek masy samochodu, zakłócenie ruchu
Abstract

Przeprowadzono analizę wpływu zaburzenia położenia środka masy modelu matematycznego samochodu na jego stateczność, przy nagłym zakłóceniu ruchu prostoliniowego przez impulsowy obrót koła kierownicy, oraz losowo występujące nierówności nawierzchni drogi. Zagadnienie rozważano bazując na definicji stateczności technicznej stochastycznej, analizując prawdopodobieństwo znalezienia się trajektorii pojazdu w określonym obszarze drogi. Podjęto również próbę porównania otrzymanych wyników z definicją stateczności rzeczywistych pojazdów (norma ISO 8855). Przeprowadzono symulację ruchu modelu pojazdu w środowisku MSC Adams/Car dla trudnych warunków drogowych, przy prędkości 70km/h. Wyniki analiz posłużyć mogą również jako element określający uniwersalność prezentowanej metody.

Pobierz artykuł
PDF