Our publications

Analiza możliwości diagnozowania aparatury wtryskowej okrętowych silników tłokowych

Author
KAZIMIERZ WITKOWSKI
Keywords
diagnostyka, tłokowy silnik okrętowy, układ wtryskowy, statystyka uszkodzeń
Abstract

W referacie przedstawiono problematykę związaną z diagnostyką aparatury wtryskowej silników okrętowych, które należą do najbardziej zawodnych układów funkcjonalnych tych silników. W referacie, na podstawie badań własnych, przedstawiono przykład wykorzystania w diagnostyce elementów układu wtryskowego analizy wykresów indykatorowych. Metodę tą krytycznie oceniono. Wykazano przydatność diagnostyczną pogłębionej analizy wykresów indykatorowych otrzymywanych techniką indykowania elektronicznego, pozwalającą na wyznaczanie charakterystyk wydzielania ciepła. Charakterystyki wydzielania ciepła zawierają informacje o stanie technicznym układów wtryskowych, umożliwiające diagnozowanie ich uszkodzeń.

Pobierz artykuł
PDF