Our publications

Wykorzystanie biogazu do zasilania silników o zapłonie samoczynnym pracujących w układach kogeneracyjnych

Author
SŁAWOMIR WIERZBICKI, MACIEJ MIKULSKI
Keywords
paliwa odnawialne, biogaz, silnik o zapłonie samoczynnym, układ kogeneracyjny, dwupaliwowy układ zasilania silnika, związki toksyczne emitowane przez silnik
Abstract

Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym to obecnie jeden z głównych kierunków prowadzonych badań. Jednym z potencjalnych paliw możliwych do wykorzystania jest biogaz, który może być otrzymywany z różnych surowców. Ze względu na swoje właściwości biogaz może być bezpośrednio wykorzystywany jako paliwo do silników o zapłonie iskrowym. Wykorzystanie biogazu w znacznie sprawniejszych silnikach o zapłonie samoczynnym jest utrudnione i wymaga zastosowania dwupaliwowego układu zasilania. W artykule opisano opracowane stanowisko laboratoryjne do badania efektywności pracy silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego paliwami gazowymi w tym biogazem, pracującego w układzie kogeneracyjnym. Przedstawiono także wyniki badań wstępnych tego silnika.

Pobierz artykuł
PDF