Our publications

Poszukiwanie racjonalnego sposobu układania ściegów spawalniczych na podstawie obliczeń MES

Author
ANDRZEJ SKIBICKI
Keywords
spawanie, naprężenie, MES, aluminium, sposób układania ściegów
Abstract

Wymagania technologiczne lub wynikające z kształtu przedmiotu prowadzą niekiedy do decydowania się na złożone sposoby układania ściegów spawalniczych. Otrzymanie ciągłej, metalicznej spoiny nie wyklucza istnienia w niej obszarów sprzyjających powstawaniu i rozwijaniu pęknięć lub wywołujących istotne dla dalszego spawania lub eksploatowania deformacje spawalnicze. Obliczano za pomocą MES pole temperatury oraz pozostające naprężenia i deformacje. Analizowano spoinę wykonywaną jednym ściegiem oraz jej wykonywanie dwoma ściegami o kilku sekwencjach i kierunkach. Stosowano nieliniowe własności materiałowe. Użyto programu ANSYS.

Pobierz artykuł
PDF